Generalforsamling 2022

Elevforeningen afholder sin årlige generalforsamling fredag den 25. Marts 2022 kl 18.00 på Midtjysk Efterskole. 

Dagsordenen for generalforsamlingen
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning om årets arbejde
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Bestyrelsens oplæg til det kommende års arbejde fremlægges til debat
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Valget er for 2 år. Følgende personer er på valg:
Annebeth Nørskov Thomsen - Næstformand
Mille Buch Pedersen - Kasserer (Modtager ikke genvalg)
Ole Grotkjær Nielsen - Alm. medlem af bestyrelsen (Modtager ikke genvalg)
Kieran Joseph Modlock - Alm. medlem af bestyrelsen (Modtager ikke genvalg)
9. Valg af mindst 2 suppleanter for 1 år.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
11. Kort orientering fra skolens forstander om skolens arbejde
12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 11. marts.

Hvis man ønsker at blive valgt ind i Elevforeningen, skal man møde op til generalforsamlingen på skolen klokken 18.00.

Elevforeningen

Genskab password

Har du glemt dig password, så kan du genskabe det ved at indtaste din email

Hvis du ikke har oplyst din email, er du nødt til at kontakte skolen.

Tilmelding

Tilmeldte

Der er i alt 1 tilmeldte