Generalforsamling 2023

Elevforeningen afholder sin årlige generalforsamling fredag den 13. Januar 2023 kl 18.00 på Midtjysk Efterskole. 

Dagsordenen for generalforsamlingen
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning om årets arbejde
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Bestyrelsens oplæg til det kommende års arbejde fremlægges til debat
6. Behandling af indkomne forslag

Forslag om ændring af vedægter: Bestyrelsesmedlemmer vælges til en etårig periode i stedet for to

7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Valget er for 1 år.
9. Valg af mindst 2 suppleanter for 1 år.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
11. Kort orientering fra skolens forstander om skolens arbejde
12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. januar.

Hvis man ønsker at blive valgt ind i Elevforeningen, skal man møde op til generalforsamlingen på skolen klokken 18.00.

Elevforeningen

Genskab password

Har du glemt dig password, så kan du genskabe det ved at indtaste din email

Hvis du ikke har oplyst din email, er du nødt til at kontakte skolen.

Tilmelding

Tilmeldte

Der er i alt 1 tilmeldte