Nye elevers aften - referat

På nye elevers aften blev I forældre præsenteret for nogle oplæg, og stillet over for nogle vigtige spørgsmål. Her kan I finde oplæg om det at være ung i dag, om at træffe et valg, og om frygten for løsrivelse og adskillelse.

En hårdt ramt generation

Vi oplever en generation af unge, der er hårdt ramt. Ovenpå et stort antal af unge, der ikke rigtig trives med sig selv, kom Corona og nedlukninger med voldsomme konsekvenser for netop de unge. Det oplever vi også her på Midtjysk.

Den årgang, vi har på besøg i dag, har været utrolig hårdt ramt. Og der er forskellige måder hos hver enkelt på, hvordan man reagerer på “at være hårdt ramt”.

Christian Hjortkær er højskolelærer og han har skrevet en fremragende lille, bog om ungdommen. Utilstrækkelig hedder den.

I bogen beskriver han, hvordan han ser, at de unges føler at de aldrig gør nok. At der altid er mere at gøre, lave, tænke, finde ud af. Og at de unge har en følelse af at være forkerte, fordi de føler, at de aldrig gør nok.

De unge ved, at de skal være med for ikke at falde fra. Nu taler jeg om de sociale og relationelle rum. Her er de unge faktisk bange for at gå glip af noget. De har høje ideale om, hvem de gerne vil være eller hvordan, de gerne vil se ud i flokken. Og det er en del af, at føle sig utilstrækkelig.

Man kan sige, at de holder vejret. Og de præsenterer ikke sig selv men den udgave af sig selv, der forventes af dem overfor kammerater, voksne, forældre, søskende. De farer vild i dem selv. Og når de ikke kan finde vej, giver de op og mister sig selv, så kommer utilstrækkelighedsfølelsen og måske angsten, mismodet, udfordringer med sig selv til syne.

Det har mange konsekvenser. Vi oplever mange unge, der virkelig gerne vil være sammen med hinanden og vores opgave er at støtte med opmærksomhed og nærvær.

I de samtaler, vi har, i de aktiviteter vi udbyder i weekender og om aftenen, i undervisningsrummet.

Vores opgave er at skabe rammerne for, at de unge kan opleve robuste fællesskaber, der kan rumme alle som dem, de er hver for sig. Hvor man ikke behøves at holde vejret, fordi det at trække vejret sammen er bedre. Hvor man kan dele hemmeligheder og være sammen om at få alle godt på vej.

Vi er med i et stor relationsprojekt gennem Efterskoleforeningen. Projektet hedder Me&We /Midtjysk og mig. Og det forfiner det store arbejde og den gode tradition, vi har for at tale med hinanden her på Midtjysk.

At træffe et valg

Tal viser, at det er de unge selv, der vælger at komme på efterskole.

Nogle unge gør det, fordi efterskole har høj status, og det giver noget at sige, når familien spørger, hvad man skal næste år. Er det den unge, der har valgt og derefter jer? Eller er det omvendt? I har måske shoppet rundt på nettet og besøgt og fundet det helt rigtige sted for den unge og jer. Det skaber jo nogle forventninger.

Hvad betyder det valg i jeres familie? Hvad betyder at træffe valg i jeres familie – er det en værdi at gennemføre sine beslutninger? Er det Ok at melde fra, efter man har meldt til?

Skal vi blive ved det valg, vi træffer? Hvornår er det for svært? Hvornår giver vi efter? Hvornår kan vi bare træffe et nyt? Hvordan stiller vi den unge, når vi giver efter for valg? Hvilken indflydelse har det på jeres beslutninger om det er den ene eller anden. Hvor konsekvent er valget?

Og når vi før talte om de generelle udfordringer ved at være ung i udvikling, synes jeg I skal give det en tanke, hvor langt I vil gå, for at jeres barn skal være på efterskole. Og valget skal træffes nu.

Det gør ondt at afbryde et ophold for den enkelte og for fællesskabet. Hvis I ikke tror, I kan være i det med jeres unge, så træf en anden beslutning. Og nej, vi kan ikke vide, hvordan det bliver for netop din unge, men I kan tage en snak om, at I har truffet valget og at det skal gennemføres. Det Det er nemt at følge pakkelisten og sætte flueben. Det er langt sværere at få gode snakke om det, der kan være svært og det vi skal stå ved.

Om at rive sig løs

Der kan opstå adskillelsesproblematikker i skiftet til efterskole. Jeres unge kan vise tegn på at ville løsrive sig fra de nære voksne. Naturligt er efterskole et sted, hvor man skal stå på egne ben. I er langt væk. Jeres omsorg er på afstand. I telefonen måske.

For mange af jer ringer, skriver og ikke mindst svarer på jeres unges beskeder i et væk.

Det er ikke nødvendigvis godt for løsrivelsesprocessen. Det gør jer bekymrede at få beskeder om, at jeres barn har det svært, ikke kan finde ud af noget, er usikker.

Men I kender ikke baggrunden og sammenhængen, for den lader sig ikke skrive i en kort besked. I får et øjebliksbillede, og som regel er der en forhistorie, noget andet,  der også kan fortælles.

I reagerer måske med bekymring, men vi ved alle her, at løsrivelse er en nødvendig og vigtig del af de unges arbejde med at blive selvstændige. Sådan havde vi det også med vores forældre. Der var bare ikke lige en telefon, hvor igennem vi kunne få hjælp og gode råd.

Så hvordan hjælper I jeres barn på afstand? Hvordan kan I hjælpe og beskytte samtidig med, at I lade den unge udforske sig selv i det nye efterskoleliv.

Også når han og hun bliver udfordret på sig selv, sine vaner og mønstre? Hvordan tackler I løsrivelsesprocessen, når jeres unge ringer hjem og er naturligt usikker på deres rolle, deres nye liv? Når han eller hun vil hjem til det trygge og sikre?

 

Nye elevers aften årgang 2022-23

Her er de så, de elever, som starter på Midtjysk efter sommerferien. Eller i hvert fald nogle af dem, samlet til nye elevers aften.

Hvorfor valgte I Midtjysk Efterskole?

Hvorfor valgte I Midtjysk Efterskole? Det spurgte vi en række forældre om, den dag de hentede deres barn for sidste gang.