Referat af nye elevers aften 2023

På nye elevers aften blev I forældre præsenteret for nogle oplæg, og stillet over for nogle vigtige spørgsmål. Her kan I finde oplæg om det at være ung i dag, om at træffe et valg, og om frygten for løsrivelse og adskillelse.

Læs de enkelte oplæg her:

Noget om unge og deres kultur

At træffe et valg

En ny generation af unge

Håndteringen af vanskelige forældre. Noget om adskillelse og tilknytning 

 

Nye elevers aften - 6

Snakken gik livligt omkring bordene. Blandt andet om det at have et barn på Midtjysk.