Vi vil have fællesskab - ikke 'udenforskab'

På Midtjysk Efterskole bygger vi fællesskaber om dagen, når vi er vågne. Ikke om natten, når vi skal sove. 

En efterskole som Midtjysk er et samfund i samfundet. Ikke alle har lige vilkår og ikke samme muligheder. En stor del af den politiske dagsorden handler om, hvordan vi får dem, der står uden for, ind i fællesskabet.

På Midtjysk opstår der, som i alle fællesskaber, nogle hierarkier, hvor nogle bestemmer. Nogle har, og andre har ikke. Nogle er robuste, andre er ikke. Men et fællesskab er ikke stærkere, end det svageste led, og hvis mængden af dem, der står udenfor bliver større og større, får vi 'udenforskab' i stedet for fællesskab.

'Udenforskab' er, når man bevidst eller ubevidst holder nogen uden for det fællesskab, som vi alle har behov for at være en del af. Og angsten for at blive holdt udenfor gør, at man kan komme til at acceptere noget, man ellers ikke ville være med til. Er man først blevet lukket ude af en gruppe, kan det være svært at komme tilbage.

Det er nogle af de strukturer og handlemønstre, vi arbejder på at bryde ned. Vi voksne prøver at skabe en kultur og nogle rammer, hvor vi viser, hvor vores grænser er. Og det har ikke noget at gøre med, om vi  kan lide den ene eller anden.

Eleverne kan ikke holde til ikke at sove. Og de kan ikke sove, hvis der er uro om natten. Derfor holder vi fast i reglen om, at man skal være i ro på sit værelse om natten.

Vi hører ofte, at der er forældre, der siger, at natterend hører med til et efterskoleliv. Det synes vi ikke af de grunde, som vi har beskrevet.

Det skaber 'udenforskaber'. Vi kan ikke arbejde med, at nogle stiller sig op, og skaber deres egne fællesskaber om natten. Fællesskaber, hvor man vil manifestere, at man 'tør' bryde reglerne. Det har konsekvenser for andre, når man vælger at stille sig op mod reglerne.

Vi mener det med andre ord, når vi siger, at vi ikke vil have natterend. Eller snus, mobning og andre brud på reglerne. Derfor vil nogle af jer måske i den kommende tid kunne opleve at blive bedt om at hente jeres barn, hvis det har deltaget i natterend.

Vi laver efterskole , hvor vi passer på hinanden.

Venlig hilsen
Bo og Helle

Udenforskaber

Eleverne kan ikke holde til ikke at sove. Og de kan ikke sove, hvis der er uro om natten. Derfor holder vi fast i reglen om, at man skal være i ro på sit værelse om natten.