Beredskab ved smitte med COVID-19

Midtjysk Efterskole følger sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer for håndtering af smitte blandt elever eller personale. Det betyder blandt andet, at:

Hvis en elev har symptomer på COVID-19, må vedkommende  ikke møde op på skolen. Vi beder om at alle bliver tjekket for feber, inden man tager på skolen.

Elever, som får symptomer på COVID-19 sættes i karantæne i stillerum. 

Hvis eleverne ikke kan komme hjem på grund af familiemedlemmer i risikogruppen, påhviler det familien på forhånd at have arrangeret alternativt sted til pasning og håndtering af testning. Det er ikke muligt at være i karantæne på skolen

Mad og drikke stilles ind til den syge i forbindelse med måltider. 

Elever med symptomer på eller mistanke om  COVID-19 skal testes og gentestes inden tilbagevenden til skolen.  

Hvis en elev er under mistanke for at være smittet, sendes vedkommende hjem. Hvis testen er positiv sendes familiegruppen (dem, man deler toilet med) hjem, og der laves beredskabsplan for dem.

Eleverne må vende tilbage, når mistanke om smitte er udelukket efter test nummer 2. Det betyder, at når/hvis man bliver kaldt ind til en test nummer to, er man stadig i et testforløb, og kan ikke vende tilbage til skolen, før der foreligger svar på den sidste test.

Elever med konstateret COVID-19 må komme retur til skolen 48 timer efter, mistanke om smitte er udelukket ved test.

Hvordan finder du ud af, om du er smittet?