Beredskab ved smitte med COVID-19

Midtjysk Efterskole følger sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer for håndtering af smitte blandt elever eller personale. Det betyder blandt andet, at:

Hvis en elev har symptomer på COVID-19, må vedkommende  ikke møde op på skolen.  Elever, som får symptomer på COVID-19 sættes i karantæne i stillerum. 

Hvis eleverne ikke kan komme hjem på grund af familiemedlemmer i risikogruppen, påhviler det familien på forhånd at have arrangeret alternativt sted til pasning og håndtering af testning. Det er ikke muligt at være i karantæne på skolen

Mad og drikke stilles ind til den syge i forbindelse med måltider. 

Eleverne må vende tilbage, når mistanke om smitte er udelukket efter negativ test. Det betyder, at når/hvis man bliver kaldt ind til en test nummer to, er man stadig i et testforløb, og kan ikke vende tilbage til skolen, før der foreligger svar på den sidste test.

Elever med konstateret COVID-19 må komme retur til skolen 48 timer efter, mistanke om smitte er udelukket ved test.

I tilfælde af, at der bliver konstateret smitte på skolen, vil vi kontakte relevante sundhedsmyndigheder og handle efter deres anvisninger.

Hvordan finder du ud af, om du er smittet?