Det lysner for økonomien

Alle partier i Folketinget er enige om, at der skal være bedre muligheder for tilskud og  fripladser på efterskoler i kølvandet på Coronakrisen.

Læs her, hvad det kan betyde for dig som forælder til et barn på Midtjysk Efterskole.

Baggrunden for den aftale, der er indgået, er, at partierne ikke ønsker, at coronakrisen skal diktere skolelandskabet på den anden side af krisen, og at det derfor skal minde mest muligt om det, vi kender i dag.

Regeringen og aftaleparterne sender med aftalen et klart signal til elever og forældre om, at de trygt kan tilmelde sig et ophold på en efterskole eller anden skole med kostafdeling i det kommende skoleår. Skolerne skal ligeledes kunne agere over for banker og forældre med troværdighed.

Pakken indeholder blandt andet nedsat forældrebetaling på efterskoler og andre kostskoler for forældre, som har mistet deres indtægtsgrundlag under Coronakrisen. Pakken indeholder også en pulje til at hjælpe skoler, der oplever udmeldinger frem mod sommerferien 2020, og til at hjælpe skolerne i næste skoleår samt en fripladspakke.

Fakta - aftalens hovedpunkter i uddrag

Hjælpepakken omfatter efterskoler, frie fagskoler, erhvervsskoler med kostafdeling, landbrugsskoler, almene og private gymnasier med kostafdeling samt fri- og privatskoler med kostafdeling. Fripladspakken omfatter alle fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler. 

  • Reduceret forældre- og deltagerbetaling. Staten giver skolerne et ekstra tilskud på 1.000 kr. pr. uge per elev fra 1. april og 1 måned frem, dog maksimalt den konkrete deltagerbetaling, såfremt skolerne fortsat er lukkede.

  • Fripladspakke. Der afsættes 50 mio. kr. i 2020 øremærket til nedsættelse af deltagerbetaling, så skolerne efter individuelle vurderinger kan nedsætte deltagerbetalingen for elever på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler. 

  • Annullering af kravene til den mindste ugentlige elevbetaling for efterskoler og frie fagskoler i kalenderåret 2020.

Læs hele aftalen her.

Penge

Muligheden for at søge støtte til et efterskoleophold er blevet forbedret i kølvandet på Coronakrisen. 

Hvordan er det at have et barn på Midtjysk

Forældre til elever på Midtjysk kommer også på arbejde. Hør, hvad en række forældre har oplevet.

Læs flere gode historier om Midtjysk Efterskole