Dialogen fortsætter - nu med kaffe

Efterårsferien er godt i gang, og det giver god til at reflektere over de første måneder på skolen. 10. november inviterer vi alle forældre til dialogkaffe, hvor vi fortsætter det gode arbejde med at skabe et godt efterskoleliv. 

Elevflokken  har det godt, og det skyldes ikke mindst det gode arbejde, der bliver ydet hjemmefra. Det mener viceforstander Helle, og tilføjer, at det er en sejr for alle, at der stadig er 145 elever på skolen. Hun har dog også noteret sig, at eleverne er trådt ind i en ny fase.

- Jeg kan gennem samtaler med eleverne hos nogle mærke en forsinket reaktion på det at starte på efterskole. Flere døjer med selvværdet, har svært ved at koncentrere sig og kan ikke overkomme skolearbejdet. De kan ikke finde sig til rette hverken i de faglige eller de sociale relationer. Det kan skabe forvirring om, hvem man selv er og uro i relationerne, siger Helle.

Det er helt normalt og følger det mønster, vi ser hvert år, mener hun. Men også, at forældre skal bruge tid på at lytte og forstå de følelser, de unge oplever.

Forstyr forvirringen

- Det er vigtigt at prøve at se problematikkerne fra flere sider, og at vise tillid til, at den unge kan håndtere ansvaret. Men det kan også være en idé at udfordre det, de unge føler, ved at byde ind med spørgsmål og måske nye vinkler. Eksempelvis ved at tale de gode oplevelser op og få dem til at fylde mere, siger Helle.

Hun mener, at man kan 'forstyrre forvirringen' ved at se på alt det positive. Og så er det vigtigt at lade de unge selv formulere forventninger og krav til deres efterskoleophold. Forældrene kan med fordel lægge deres egne forventninger og krav på hylden for en stund og gå lidt stille med dem.

- Det gælder om at være nysgerrig på og lytte til den unges tanker om verden, siger hun.

Og roser forældrene for at have taget det budskab til sig, at når de unge ringer hjem med 'ondt' et eller andet sted, så skal de tale med deres kontaktlærer eller andre på skolen. 

- Det virker godt, og det sender ansvaret for trivslen tilbage til den unge selv og til skolen, mener hun.

 

 

Helle

- Forældre må gerne 'forstyrre forvirringen' hos de unge ved eksempelvis at tale de gode ting op og se på det positive, mener forstander Helle. Og opfordrer alle forældre til at komme til fortsat dialog om trivslen på skolen, når der er Dialogkaffe 10. november. Tilmelding via Viggo.

Dialogkaffe (1)