En stor pædagogisk opgave venter

Det bliver en opgave af ukendt karakter at få fællesskabet og arbejdet med relationer og personlig udvikling til at fungere under de nye vilkår. Det sagde viceforstander Helle blandt andet på Webinaret onsdag 13. maj.

Helle kom ind på det faktum, at nogle elever og forældre er bekymrede og nervøse for at vende tilbage.

- Det er en uvant situation for os alle, men vi vil være opmærksomme på det, og tage dem, der har særligt brug for det, i hånden og hjælpe dem igennem, sagde hun.

Hun opfordrede til, at forældrene deltager i arbejdet.

- Vi ønsker, at alle 144 elever kommer 'hjem' til skolen og får en god oplevelse. Men de elever, som havde udfordringer før hjemsendelsen, har det stadig, og det skal vi arbejde videre med, sagde hun.

The-selskaber fortsætter

Det handler blandt andet om at aktivere de gode kontaktflader, der allerede er etableret. Dels mellem elev og kontaktlærer, men også mellem skolen og forældrene.

- I må henvende jer, hvis der er noget, vi skal tage fat i, sagde hun.

Nogle af de problemstillinger, der måtte dukke op, vil fortsat blive mødt i nogle af de fora, som allerede er etableret. The-selskaber vil fortsætte, og skolen vil lave andre grupper, hvor eleverne kan vende deres tanker.

- Vi vil være særligt opmærksomme på at sætte gode aktiviteter i gang og samle op på de elever, som synes, det er svært, sagde hun.

Der vil være bedre bemanding i weekenderne, og i det hele taget, så eleverne altid kan få fat i en voksen.

- Det bliver en opgave for os alle sammen, og vi glæder os til den fortsatte dialog med jer forældre, sagde hun.

 

_C0P0011.jpg

Der skal lægges kræfter i at få den sidste tid på efterskolen til at blive en god oplevelse for alle, mener viceforstander Helle.