33601181228_d6ee3b4752_z.jpg

Giv slip!

Det tager tid at ændre livsbane, og der er ingen nemme fix, hvis det bliver svært. At zappe er i hvert fald ikke én af dem, og det var et af temaerne på 'Nye elever aften', hvor nye forældre blev klædt på til det kommende år.

Når de unge flytter ind på Midtjysk, kan de i perioder få en følelse af ikke at høre til. Eller ikke at kunne kende sig selv. Nogle kalder det hjemvé, men måske dækker det over et bredt spekter af usikkerhed over for alt det nye. Nogle tænker, at det var lettere bare at pakke sine ting, og rejse hjem til det vante og trygge, fortalte viceforstander Helle Nørregaard.

- Unge er ikke vant til at kede sig, der kan opstå en følelse af ikke at høre til, når man flytter ind på efterskolen. Men det er naturligt, når man skal forlade de trygge rammer, og lære 140 nye mennesker at kende, sagde hun.

Men hun tilføjede også, at der ikke er nogen nemme fix. Det tager tid at ændre livsbane. Heller ikke forældre slipper for et opgør med indgroede handlinger.

- Som forældre må man stille sig spørgsmål som: Kan vi give slip? Vil vi have indflydelse? Vil vi give afkald på det, vi har nu, i håb om, at vi får et mere selvstændigt ungt menneske hjem om 10 måneder, spurgte hun forsamlingen.

Og det fik forældrene rig lejlighed til at diskutere over kaffen i grupper, hvor også de skulle forholde sig til nye mennesker.

Læs også:

Fællesskabet først
Valget er truffet - eller?
Bekymringerne stod i kø
Det perfekte er det nye normale

 

33601181228_d6ee3b4752_z.jpg

Som forældre må man stille sig spørgsmål som: Kan vi give slip?

Hvis jeg siger Midtjysk Efterskole - hvad siger du så?

Hvis jeg siger Midtjysk, hvad siger du så?