Referat: Kunsten at navigere under Corona

Referat af webinar: Navigare necesse est, hedder det på latin. Det betyder, at det er nødvendigt at kunne navigere - også under en Coronapandemi. Og det gør skolen. På webinaret blev der talt om, hvad Coronaen kan betyde for resten af skoleåret. 

- Heldigvis har skolen endnu ikke haft hverken elever eller lærere, som er blevet testet positive for COVID-19, og det er vi glade for. Vi er meget bevidste om den risiko, et smittetilfælde vil have for hele fællesskabet. Derfor passer vi rigtig meget på, sagde viceforstander Helle.

Hun fortalte, at lærerne er i gang med at lave en plan B for nogle af de aktiviteter, som måske ikke kan gennemføres. 

- Vi er udfordret af rejseforbud, og bare det at være os selv er risikofyldt. Men der skal også ske noget, og vi indskrænker ikke mulighederne. Vi ser i stedet på, hvad der kan lade sig gøre, og vi håber, at vi kan bevare vores frihed til det, tilføjede Bo.

Han nævnte, at 9. klasserne tager på et kontrolleret besøg på Tangeværket, hvor det er aftalt med værket, at det vil være lukket for andre gæster under skolens besøg.

Norge eller ikke Norge?

Også udsigterne for en skilejrskole i Norge i uge fem, er under pres. Muligheden er ikke helt ude af billedet, men tidspunktet bliver et andet. Hvis kontakttallene falder, vil skolen kunne drage afsted fredag i uge 14 og hele uge 15, som slutter med 16. april (Det var en forkert dato, Bo nævnte på mødet) . Der skulle der stadig være mulighed for sne. Hvis det glipper, vil skolen arrangere en tur i Danmark.

I november plejer eleverne at komme med deres kontaktlærer hjem på besøg, men det vil ikke være forsvarligt

- I stedet vil vi holde en eftermiddag, hvor kontaktgrupperne er sammen om aktiviteter, som de selv er med til at skabe. Vi vil bringe deres erfaringer og deres motivation i spil, og deres fantasi fejler heldigvis ikke noget, sagde han.

Brobygning på en ny måde

Den årlige brobygning, hvor de ældste elever kommer ud på uddannelsesinstitutioner, bliver erstattet af noget andet og måske mere spændende.

- Vi laver et projekt, hvor eleverne skal undersøge, udvikle og lave nogle produkter, de selv definerer og til gavn for andre i tråd med FN's verdensmål, sagde hun.

Hun bad forældre, som evt. har idéer til projekter, som eleverne kan tage fat i måske via forældrenes arbejdspladser, at skrive til skolen.

Julen står for døren

De annoncerede skole-hjem-samtaler søndag 22. november bliver afholdt virtuelt, dog sådan, at elever som gerne vil sidde sammen med deres forældre til samtalen, kan komme hjem til det. Vi vil dog helst have dem på skolen af hensyn til smittespredningen, fortalte Bo. 

Som sluttede med at oplyse, at den traditionelle juleafslutning forhåbentlig kan gennemføres på den ene eller anden måde. Blandt andet ved at invitere byens præst til at holde julegudstjenesten på skolen i stedet for i kirken, hvor der kun må være ti personer ad gangen. Skolen håber også at kunne inviterer forældre til juleafslutning.

- Vi vil så gerne se jer, og hvis det går den rigtige vej med smittetallene, kan vi godt få lov til det, sagde han.

At navigere under Corona

Skolen arbejder på at finde nye måder at gennemføre planlagte aktiviteter under hensyntagen til smittefaren.