Noget om skolepenge

Vi afventer stadig de endelige retningslinjer for tilbagebetalingen af skolepenge. De skal komme fra Ministeriet.

Det er tidligere oplyst, at tilskuddet gælder fra 4. januar 2021 og frem til, at nedlukningsperioden ophører. Det vil sige, at det drejer det sig om minimum 7 uger, som udløser en tilbagebetaling på op til 1000,- pr. elev pr. uge, dog max 90 pct. af den enkeltes konkrete deltagerbetaling pr. uge.

Set i det lys opfordrer vi jer til at tilbageholde de sidste 2 rater, altså dem, der ville forfalde henholdsvis den 15. marts og 15. april 2021.

På den måde kan vi, når vi får besked fra Ministeriet, regulere jeres betaling, og I vil få en ny opgørelse fra kontoret på restbetalingen.

Penge

Når skolen får besked fra Ministeriet, vil vi regulere betalingen, og forældre vil få en ny opgørelse fra kontoret på restbetalingen.