Tid til udvikling i fællesskabet

På forældredagen blev der diskuteret, tænkt og skriblet. Det blev til flere hundrede udsagn på lige så mange stykker papir. Vi har forsøgt at finde nogle af de røde tråde i udsagnene.

'Eleverne savner tid til ro.' Det er blot ét af flere gennemgående udsagn fra samtalerne i grupperne på forældredagen. Andre udsagn er, at forældre er optagede af de unges placering i det sociale rum.

- De mange udsagn fra vores forældre er deres fortolkninger af det, de ser og hører, siger Bo og Helle under en samtale om forældrenes tilbagemeldinger.

- Vi kan læse, at mange forældre oplever, at der er rigtig meget gang i den, og flere forældre giver udtryk for, at de unge er udfordrede af hyppigheden og mængden af aktiviteter, som de selv føler, at de er nødt til at være med til.

Mangler mod til at sige fra

De læser det også som, at mange elever mangler mod og evne til at vælge fra.

- Vi er opmærksomme på fænomenet, og har blandt andet indført begrebet 'tid til ro'. Men vi oplever, at mange elever ikke finder ro, men selskab enten i opholdsstuen eller på en tur til købmanden. Derfor vil vi efter efterårsferien skærpe rammen, så der virkelig bliver ro, siger de.

En anden gennemgående udmelding fra forældrene er, at deres unge er udfordrede i det at finde sig selv i sociale sammenhænge. Hvilke kammerater, vil jeg gerne have. Hvordan skal de være, og hvordan skal jeg selv være.

Stadig på arbejde

- Mange har svært ved at invitere sig selv ind i en relation, og ved at række ud efter hjælp, hvis de har brug for det. De er stadig på arbejde for at finde deres bedste venner, siger Helle og Bo.

Af samme grund vil der blandt andet efter efterårsferien blive en SPOR-dag, hvor de faglige hold tager ud og laver projekter og teambuilding. Der vil blive skabt læringsrum, hvor eleverne kommer til at kende hinanden endnu bedre, og får et fællesskab, også når de har undervisning.

- Det kræver tålmodighed at skabe gode solide relationer, og arbejdet med det fortsætter i kontaktgrupperne og i gruppesamtalerne, siger Bo og Helle.

Det er ikke farligt

Endelig er der en rød tråd i tilbagemeldingerne, der går på, at nogle unge bliver stærkt udfordret af det uforudsigelige. At de for eksempel ikke ved, hvad klokken er, og hvad der skal ske på UNO-turen.

- De er bange for ikke at slå til i sammenhænge, de ikke kender, måske fordi, de har været i planlagte sammenhænge hele deres folkeskoleliv. De har i høj grad været styret, og har ikke udviklet evne til at udforske, mener Bo og Helle.

Flere overraskelser på vej

De er klar over, at det for nogle kan være svært at være i det frie rum, hvor de selv skal tage stilling.

- Men overraskelserne er en del af dannelsesprocessen, og vi vil fortsat udfordre dem på det. Så vil de opdage, at det ikke er farligt, siger de to og lover flere overraskelser og flere udfordringer.

- Der er udvikling i det uforudsigelige, mener de.

Forældredag 2

Der blev diskuteret, tænkt og skriblet på forældredagen. Her kan du se nogle af de røde tråde i det, der optager vores forældre lige nu.

Hvis jeg siger Midtjysk Efterskole - hvad siger du så?

Hvis jeg siger Midtjysk, hvad siger du så?