Tilbagebetaling af kostpenge

Midtjysk Efterskole har besluttet at kompensere forældrene for udgifter til kost i lukkeperioden. Det betyder, at forældrene skal indbetale et mindre beløb, når den sidste rate skal betales 15. april.

Forældrebetaling vil i lukkeperioden fortsætte efter de almindelige regler. Det fremgår af bekendtgørelser fra Undervisningsministeriet, og det giver god mening, da skolens sædvanlige udgifter til løn, bygninger og andre faste udgifter jo ikke reduceres af lukningen. 

Det betyder, at det beløb, du som forælder skulle betale 15. april, skal reduceres med 1.200,- kr. for perioden 16. marts til 13. april.

Hvis betalingen foregår via Betalingsservice, skal man som forældre gå ind og fratrække de 1.200,- inden 15. april.

Hvis lukkeperioden skulle blive forlænget yderligere, vil vi vende tilbage med oplysninger om tilbagebetaling.

 

 

_C0P0514.jpg

Der er ikke trængsel omkring maden i disse tider. Men det kommer der forhåbentlig snart igen.