Vi skal stadig passe på hinanden

Midtjysk Efterskole følger sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer for håndtering af smitte blandt elever eller personale. Corona er på retur, men vi skal stadig passe på hinanden og undgå smitte. Af enhver slags.

Når det nye skoleår indledes efter sommerferien, vil pandemien og risikoen for at blive smittet med COVID-19 efter alt at dømme være stærkt reduceret. Men Midtjysk Efterskole vil også i det nye skoleår forfølge de gode regler for hygiejne, som vi har lært under pandemien.

- Vi vil fortsætte med ekstra rengøring udført af eksterne folk, som vil spritte berøringsflader af. Vi har jo set, at det rent faktisk har en effekt at holde en høj standard for rengøring, siger forstander Bo.

Han håber, at den ekstra opmærksomhed på hygiejne kan hjælpe med til at skolen måske kan navigere uden om nogle af de mange sæsonbestemte sygdomsudbrud blandt eleverne.

- Tænk, hvis vi kunne få færre udbrud af forkølelse, influenza og maveonder, drømmer forstanderen.

- Vi har lært at være mere opmærksomme på, hvis nogle er syge, og at tage os af dem. Vi håber vi også, at forældre vil være mere påpasselige med ikke at sende elever tilbage på skolen med sygdomstegn efter hjemrejse, siger Bo.

Hvis der stadig er Corona

Skulle der efter sommerferien stadig være rester af COVID-19 i samfundet, vil skolen følge de retningslinjer, som sundhedsmyndighederne til enhver tid udstikker.

Hvis en elev har symptomer på COVID-19, må vedkommende  ikke møde op på skolen.  Elever, som får symptomer på COVID-19 sættes i karantæne i stillerum. 

Hvis eleverne ikke kan komme hjem på grund af familiemedlemmer i risikogruppen, påhviler det familien på forhånd at have arrangeret alternativt sted til pasning og håndtering af testning. Det er ikke muligt at være i karantæne på skolen.

Eleverne må vende tilbage, når mistanke om smitte er udelukket efter negativ test. Det betyder, at når/hvis man bliver kaldt ind til en test nummer to, er man stadig i et testforløb, og kan ikke vende tilbage til skolen, før der foreligger svar på den sidste test.

I tilfælde af, at der bliver konstateret smitte på skolen, vil vi kontakte relevante sundhedsmyndigheder og handle efter deres anvisninger.

Hvordan finder du ud af, om du er smittet?

Ud af boblen

Selv om vi er på vej ud af Corona-boblerne, vil der stadig være opmærksomhed på hygiejne og smitteforebyggelse på Midtjysk Efterskole.