Nærhed med indbygget afstand

Det bliver en lidt ny hverdag, der venter eleverne, når de kommer tilbage på skolen. Alt det vigtige er det samme som før: Fællesskabet, eleverne, personalet, værdierne. Men de fysiske rammer er anderledes.

Det var noget af det, forstander Bo og viceforstander Helle gennemgik på onsdagens 'virtuelle dialogkaffe-møde' på Zoom.

På tærsklen til genåbningen af skolen 18. maj kunne Bo og Helle fortælle om de foreløbige planer. Selv om efterskolerne en overgang blev betegnet som højrisikogruppe, er det alligevel lykkedes at skaffe politisk opbakning til en genåbning, og det efterlader efterskolerne med et stort ansvar.

- Vi skal vise os selv og omverdenen, at vi kan håndtere de krav, der bliver stillet, så vi ikke bidrager til smittespredning i samfundet, sagde Bo.

Han føjede til, at skolen vil forsøge at lave en hverdag, som så vidt muligt ligner, den vi kender.

Mange forventninger

- Der er mange forventninger fra både politisk hold, fra forældre og fra eleverne, og som altid på Midtjysk vil vi vægte den gode dialog for i fællesskab at finde de rigtige løsninger for os, sagde han.

Han kom ind på én af de bekymringer, som flere giver udtryk for, nemlig at de nye omgangsformer skal låse eleverne fast i nogle grupper, så de ikke kan være sammen med dem, de gerne vil være sammen med.

- Alt, hvad vi laver i den kommede tid er i modstrid med det, vi gerne vil. Nemlig at skabe nærhed. Nu skal vi skabe nærhed med indbygget afstand. Umiddelbart en selvmodsigelse, men det skal nok komme til at fungere.

Han sagde også, at ansvarligheden har fået en ny dimension. Nemlig, at ens handlinger kan have store konsekvenser for andre. 

- Man kan sætte andres liv på spil, sagde han.

 

 

 

 

 

Bo

Den kommende tid bliver det modsatte af det, vi normalt arbejder med. Nemlig nærhed. Nu bliver det nærhed med afstand, siger forstander Bo.