Tryg med test

Ifølge de oplysninger, som skolen har modtaget fra ministeriet, er det er krav, at man er villig til at lade sig teste to gange om ugen, hvis man vil være på skolen. Ingen test, ingen adgang.

På et møde med Undervisningsministeriet torsdag aften blev de første skitser til en teststrategi for efterskolerne fremlagt. Det blev understreget, at meget endnu er usikkert, men ét er sikkert: Test bliver et krav, ikke en opfordring.

I de første uger efter genstarten vil testen foregå i det 'eksisterende test-setup', som det hedder. Det betyder, at testningen er lagt i hænderne på de aktører, som allerede i dag tester befolkningen. Enten på stationære teststeder eller ved hjælp af mobile testenheder.

I Midtjysk Efterskoles tilfælde vil det være Falck, der står for testningen i starten, og det kommer til at foregå på skolen.

Skolen skal selv teste

Efter de første uger vil skolen selv skulle stå for testningen. Til den tid regner man med, at der vil være nye og mere skånsomme testmetoder i spil. Det vil sige, at skolen skal uddanne personale, som kan udføre testen, og opbygge et apparat, som kan håndtere registrering og indberetning. 

Det kan også tænkes, at testningen kan ske ved 'selv-testning under supervision'. Altså, at man selv stikker en vatpind i næsen, mens en person, som har gennemgået en instruktion, overvåger det.

Mange åbne spørgsmål

Her er der i skrivende stund en lang række ubesvarede spørgsmål.

- Men vi er selvfølgelig klar til at følge de retningslinjer, der bliver stukket ud. Det er vigtigt for os, at få styr på processerne, så alle kan være trygge ved dem, siger forstander Bo.

Han fortæller, at han allerede har kontaktet et par mennesker med tilknytning til skolen og med en sundhedsfaglig baggrund, som kan komme og assistere med testningen, hvis det bliver nødvendigt.

Fremmøde = samtykke til test

Formelt samtykke fra forældre er ikke påkrævet, da alle skolens elever er over 15 år.

- Men vi betragter det som et samtykke til, at skolen må teste eleverne to gange om ugen, hvis man møder op onsdag 3. marts, siger Bo.

Han tilføjer, at hvis der er elever, som af den ene eller anden grund ikke ønsker at lade sig teste, skal man tage kontakt til kontoret på skolen.

For en god ordens skyld skal det understreges, at elever ikke alene skal vise en negativ test, de skal også være raske, når de møder ind.

 

Tryg med test

I første omgang bliver det Falck, der kommer til at stå for de to ugentlige test. Senere skal skolen tage over.