10. klasse i spil

03. maj 2023

Midtjysk Efterskole skriver unge op til 10. klasse som hidtil, selv om Reformkommissionen foreslår at nedlægge 10. klasse.

Der er ikke truffet nogen politisk beslutning om at nedlægge 10. klasse, som Reformkommissionen foreslår.

- Den politiske proces kan tage lang tid, og vil ikke påvirke de unge, der går på efterskole nu, eller som er skrevet op til de kommende år. Derfor fortsætter Midtjysk Efterskole med at skrive unge op til 10. klasse som hidtil. Og det går ganske godt med det, tilføjer forstander Bo Thorup.

Til skoleåret 2023-24 er der fuldt hus, og der er ventelister til de kommende år.

Dyr og dårlig idé

- Et ungdomsår er en dyr og dårlig erstatning for 10. klasse på efterskole, siger Efterskoleforeningen i en kommentar til Reformkommissionens forslag om at erstatte 10. klasse med et såkaldt Ungdomsår.

Og foreningen uddyber synspunktet:

- For en helt almindelig familie vil et ungdomsår i praksis blive næsten dobbelt så dyrt som et efterskoleår og dermed frarøve størstedelen af de unge muligheden for at komme på efterskole.

- Vi ved, at rigtig mange unge har gavn af at gå i 10. klasse. At afskaffe 10. klasse vil være en stor fejl af flere grunde:

Unge, der har gået i 10. klasse på efterskole, bliver mere robuste til at gennemføre en ungdomsuddannelse og har langt mindre risiko for frafald på både erhvervsuddannelser og gymnasier.

I løbet af efterskoleåret i 10. klasse gennemgår de unge en stor udvikling både personligt, socialt og fagligt.

På efterskolen lærer de at tage ansvar for egen hverdag og indgå i et forpligtende fællesskab.

- Reformkommissionens forslag om at afskaffe 10. klasse er en ren regnearksøvelse for at sikre, at flere unge kommer hurtigere ud på arbejdsmarkedet, siger foreningen.

Baggrund:
Reformkommissionen har bl.a. til opgave at løse problemet med, at omkring 45.000 unge står uden job og uddannelse. Derfor vil Reformkommissionen bl.a. have flere til at gå direkte på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse for at øge arbejdsudbuddet.
B0A4315

Reformkommissionen foreslår at nedlægge 10. klasse, men der er ikke truffet nogen politisk beslutning om at gøre det. Og det kan tage lang tid.

Læs flere gode historier om Midtjysk Efterskole