_C0P0037.jpg

På Midtjysk er undervisning ikke bare undervisning

Vores lærere brænder for deres fag, og de gør hver undervisningstime til en oplevelse.

I den almindelige undervisning vil du indgå i ét af tre teams. Et team består af fem-seks lærere og ca. 40 elever, der igen er opdelt i to hold af 20 elever. Vi har et 9. klasses team og to 10. klasses teams.

På teamet vil du blive undervist i de obligatoriske fag: dansk, engelsk, matematik, svømning og idræt samt fysik og tysk.
Som 9. klasseelev vil du også blive undervist i: geografi, biologi, historie, samfundsfag og kristendom. 

På Midtjysk Efterskole er du selv med til at planlægge

Du har en fast lærer til fagene, men nogle gange vil der være mere end denne ene lærer til stede i undervisningen. Derudover kan du sammen med teamets lærere planlægge anderledes projektdage og projektuger.

Du vil lære at arbejde i studiegrupper

To timer om ugen fem uger i træk arbejder du i den gruppe, du er blevet sat i, og rigtig mange elever oplever, at de får et fagligt løft af det.

Ud over teamfagene vil du opleve:

Højskolefag

I højskolefagene vil du blive uddannet til livet. Gennem vores højskolefag vil du få det, man kalder en bred almen dannelse. Du skal ikke op i nogen prøve i højskolefagene.
Højskolefagene kan være psykologi, kommunikation, dans, livsoplysning, historiske begivenheder, samfundsfag, kost og sundhed.

Valgfag

I valgfag kan du komme til at prøve noget nyt. Du kan f.eks. stifte bekendtskab med spinning, sang, flagfootball, street- og skumhåndbold, skulptur, syning, smykker, og andre emner.
Du kan vælge nogle områder, der har din interesse. Eller du kan prøve nye områder, som du ikke i forvejen er så kendt med.
Der vil være undervisning i disse valgfag i halvanden time om ugen. Man kan vælge et-to valgfag pr. periode, og der vil være to-tre perioder på et skoleår. Det er dig og dine kammerater, der bestemmer, hvor stort udbuddet af valgfag skal være. Valgmulighederne varierer fra periode til periode.

Morgensamling

Morgensamlingen starter med en sang efterfulgt af et oplæg fra vagtlæreren. 

Fortælletime

Om tirsdagen har vi vores ugentlige fortælletime. Her tager vi os tid til at fortælle gode historier til hinanden. Det er også her, elevrådet kommer til orde.

Skilejrskole

På vores årlige skitur til Norge vil du få rykket dit verdensbillede en lille smule. Naturen byder på overvældende oplevelser, og du kommer til selv at stå for budget, indkøb og madlavning sammen med dine kammerater.

Hvordan er det at have et barn på Midtjysk

Forældre til elever på Midtjysk kommer også på arbejde. Hør, hvad en række forældre har oplevet.

_C0P0194.jpg

Livet er en læringsproces, og ingen er perfekte. Vi giver karakterer, ikke som et mål i sig selv, men som et middel til at nå nogle mål. Vi er meget optaget af, hvordan eleverne bliver bedre til at lære noget.

Dialogens Vej

Vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi går dialogens vej.

På Midtjysk skal du prøve alle linjer

Du kommer til at prøve alle seks linjer, før du beslutter dig for din egen linje.