_98X0527.jpg

Vejledning

Midtjysk Efterskole hjælper - sammen med dig - dit barn med at finde den rigtige uddannelsesvej.

Dit barn vil få en uddannelsesplan
Dit barn vil møde skolevejlederen i to årlige vejledningssamtaler, hvor vi sammen laver en uddannelsesplan. Den viser, hvordan dit barns fremtidige uddannelsesforløb kan se ud.

Udover samtalerne skal 9. klasse-eleverne lave projektopgave, og 10. klasse-eleverne skal arbejde med deres uddannelsesmæssige fremtid i en Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO).

Dit barn kan komme i brobygning
10. klasse-eleverne skal i obligatorisk brobygning i november måned. I kan allerede nu se, hvad ungdomsuddannelserne i vores område tilbyder kommende brobyggere. Gå ind på hjemmesiden www.brobygning.net

Dit barn vil få mulighed for at komme i praktik
Der vil være mulighed for at komme i praktik. Vi ser dog helst at praktikken placeres i efterårsferien uge 42 eller vinterferien uge 7, så dit barn ikke går glip af undervisningen.

Hvis dit barn skal på en gymnasiel uddannelse
Hvis dit barn skal ind på en gymnasiel uddannelse, kan du læse mere om det her:
http://www.ug.dk/flereomraader/maalgrupper/6til10_klasse/optagelse_til_de_gymn

Ansøgning til ungdomsuddannelserne
Ansøgning til ungdomsuddannelserne sker gennem www.optagelse.dk inden 1.marts.

Læs flere gode historier om Midtjysk Efterskole

Hvordan er det at have et barn på Midtjysk

Forældre til elever på Midtjysk kommer også på arbejde. Hør, hvad en række forældre har oplevet.