Det lugter af spændende undervisning

04. januar 2017

Det syder og bobler, når eleverne i 9. klasse har forsøgsdag. Væsker bliver blandet, og røg, damp og en sur lugt opstår. Eleverne har selv valgt, hvilke forsøg, de vil udføre, og de tager udgangspunkt i de emner, de arbejder med i biologi og geografi. Så er der sammenhæng i tingene.

Hvor er der syreregn? spørger lærer Jesper Lomholt. Han overvåger elevernes forsøg med at rense den røg, som kommer fra en bunke grillkul under en bunsenbrænder, en gruppe elever lige har fut i forsøgslokalet. Det opstår der en lille snak om blandt eleverne. Ja, det er i Kina - men også i Danmark, tilføjer en. Her har vi bevæget os over i fagene geografi og biologi.

Et andet sted er en gruppe elever gået udenfor for at hælde noget svovlsyre over sukker i et glas. Det opstår der energi ved, og det giver afsæt for en snak om, hvordan man udvikler energi. Også den energi, som kroppen udvikler, når vi indtager føde. Og så er det pludselig biologi. 

En hel dag med forsøg

Eleverne bruger alle fire fag til at finde svar på de spørgsmål, de har stillet sig selv. De har forsøgsdag, en hel dag med forsøg, de selv har besluttet sig for at udføre.

- Vi ser i praksis, hvad der sker, og så forstår vi sammenhængene til det, der sker i verden, meget bedre, mener Julie Stougaard Andersen fra Brædstrup og Jacob Sejer Christiansen fra Ikast. De går begge i 9. klasse på Midtjysk.

De synes begge, at det er sjovt at lave den slags forsøg, fordi det giver en bedre forståelse af de reaktioner, der fremkommer, når man blander tingene. Og de synes, at fag som kemi, fysik, geografi og biologi giver mere mening, når de bliver blandet.

Vender op og ned på rækkefølgen

Og det er netop meningen med det hele, forklarer forstander og fysiklærer Bo Thorup.

- Forsøgsdagen er en opsamling på vores naturfaglige projektuge. Vi har vendt op og ned på rækkefølgen. Før gennemgik vi de teoretiske stofområder først, og lavede forsøg ud fra dem. Nu vælger eleverne selv fire projektforløb, og sætter selv forsøgene i gang, forklarer han.

Forsøgene skal have relevans for det naturfagsprojekt, leverne har valgt, og på den måde bliver de i højere grad en del af processen.

Rollerne byttet om

Mens det før var lærerne, der satte frosøg i gang, er lærernes roller er nu mere at hjælpe eleverne med at udføre de forsøg, de selv har valgt. Skolen investerer i udstyr og hjælpemidler, som eleverne skal bruge.

- Skolen har for eksempel købet et sæt, hvor man kan ekesperimentere med vedvarende energi, og et sæt, hvor man kan lave forøg med solceller og brint, fortæller Bo Thorup.

Han tilføjer, at eleverne også har besøgt et kraftvarmeværk i Herning og på Ikast Gymnasium stiftet bekendtskab med kroppens energi ved et besøg der.

 

Forsøgsdag

- Vi ser i praksis, hvad der sker, og så forstår vi sammenhængene til det, der sker i verden, meget bedre, mener Julie Stougaard Andersen fra Brædstrup og Jacob Sejer Christiansen fra Ikast. De går begge i 9. klasse på Midtjysk.

 

Hvorfor valgte I Midtjysk Efterskole?

Hvorfor valgte I Midtjysk Efterskole? Det spurgte vi en række forældre om, den dag de hentede deres barn for sidste gang.

Læs flere gode historier om Midtjysk Efterskole