Elever puffes til at køre sammen

08. januar 2019

Eleverne på Midtjysk Efterskole lærer hinanden at spare på energien blandt andet ved at køre sammen til og fra skolen. 

- Det er helt absurd, at 100 mennesker kører i hver deres bil for at komme til og fra arbejde i stedet for at tage toget, bussen, cykle eller køre sammen i færre biler.

Den konklusion er Jasmin Brusberg og Kasper Madsen nået frem til gennem et projekt på Midtjysk Efterskole. De har undersøgt folks transportvaner, og nu har de sat sig i spidsen for et forsøg, som skal få flere elever til at finde sammen og lave kørselsordninger.

Giver et kærligt puf

- Vi vil forsøge at samle folk fra samme by i nogle færre biler, når de skal til og fra skolen. Det vil spare både forældrenes tid og penge, og det vil give mindre CO2-udledning, siger de to.

Måden at få folk til at finde sammen er 'nudging', som er defineret som  'Et kærligt puf i den rigtige retning”. Det betyder, at man hjælper et andet menneske til at gøre det rigtige i en given situation. 

Sammen med deres kammerater i gruppen har Jasmin og Kasper udarbejdet et danmarkskort, hvor alle eleverne har sat deres portræt ind, hvor de bor. Så kan man nemt danne sig et overblik over, hvem der bor i samme by eller på den samme rute til skolen.

Indsamler data

Andre kærlige puf er facebookgrupper, som by for by gør det muligt at aftale, hvem der kører, og hvem, der tager hvem med.

Gennem hele projektet frem til sommer vil gruppen, der arbejder med transport, indsamle data på, hvor mange, der kører sammen, og hvor mange kilometer, det har sparet.

- Det bliver selvfølgelig lidt svært at sætte tal på, for vi kan ikke vide, hvilke kørsler, der ville have fundet sted også uden vores 'skub', men vi håber, at rigtig mange vil tænke over deres kørsel - måske også i fremtiden, siger de to projektmagere.

Andre elever har arbejdet med at 'nudge' kammeraterne til at tænke over deres energiforbrug og deres forbrug af vand. Det har også medført flere kærlige skub i den rigtige retning.

- Vi vil gerne øge elevernes opmærksomhed på deres forbrug, og give vores lille bidrag til mindre belastning med CO2. Desuden er der en hel del projektledelse, innovation og matematik i at arbejde med de ting, siger forstander Bo Thorup.

 

Nudging

Kasper Nielsen og Jasmin Brusberg med Danmarkskortet, hvor eleverne kan se, hvem, der bor hvor. Det gør det lettere for dem at aftale samkørsel.

Læs flere gode historier om Midtjysk Efterskole

Hvis jeg siger Midtjysk Efterskole - hvad siger du så?

Hvis jeg siger Midtjysk, hvad siger du så?