Hjemmeside modvirker hjemve

05. september 2019

Tidligere elev på Midtjysk Efterskole Marcus Hansen har et ønske om at hjælpe efterskoleelever gennem deres efterskoleår. Derfor er han mentor, og derfor har han udviklet en helt ny hjemmeside, som elever og mentorer kan chatte med hinanden gennem.

- Jeg synes, det er ærgerligt, hvis tvivl og dårlig mavefornemmelse gennem skoleåret skal ødelægge den super oplevelse det er, at gå på efterskole. Derfor vil jeg gerne hjælpe de unge, der måtte have brug for en at snakke med, siger Marcus.

Han ser selv tilbage på sit år på Midtjysk Efterskole med stor glæde. Det var et år, han ikke ville have undværet, men også et år, hvor han oplevede social angst og hjemve. Derfor slog han til, da der opstod mulighed for at få et kursus på skolen som mentor for nye elever.

Mentorer står til rådighed
Som mentor står man til til rådighed for eleverne, hvis de føler sig usikre på det hele. Mentorerne har gennemgået et kursus i blandt andet samtaleteknik, og som tidligere elever og helt udenforstående kan de sætte sig ind i elevernes tanker på en anden måde, end andre autoriteter.

- Vi har været igennem noget af det samme for ikke så mange år siden, og vi kan tale med eleverne ud fra egne erfaringer, siger Marcus Hansen.

Han har dog også noteret sig, at eleverne ikke af sig selv er kommet til mentorerne i særlig stort omfang. 

- Den største udfordring har været at få eleverne til at give sig til kende, måske fordi, de føler det lidt skamfuldt at have behov for hjælp, siger han.

Hjemmeside som omdrejningspunkt
Derfor fik han for et halvt år siden idéen med en hjemmeside, hvor man som elev kan oprette sig anonymt. Eleverne bliver budt velkommen af en mentor, når de opretter sig, og de kan se mentorernes profilregister, og se, hvornår mentorerne er online, hvis der er noget, der haster. 

Foreløbig har ca. 20 elever af den nye årgang oprettet en profil, og er i gang med at chatte. Det kan de gøre helt uden, at kammeraterne behøver får noget at vide om det.

- Hjemmesiden er en kanal, hvor eleverne selv kan komme til os, og kan på den måde være med til at bryde barrierer ned, mener Marcus Hansen.

Ikke kun Midtjysk Efterskole
I første omgang er hjemmesiden udviklet for elever på Midtjysk Efterskole, men Marcus Hansen forestiller sig at andre efterskoler hen ad vejen kan blive koblet på.

- Nu må vi se, om hjemmesiden gavner noget, siger han. Og indrømmer, at det kan være svært at måle.

-Men måske kan man se på, om der bliver færre elever, der falder fra i løbet at året. I hvert fald har de med mentorordningen og hjemmesiden fået en ny mulighed for at få lidt støtte gennem året, og hvis det kan hjælpe nogen til at få et fantastisk år, så er det en succes, mener Marcus Hansen.

Du kan se hjemmesiden her: efterskolementor.dk

 

 

 

 

 

Marcus Hansen

- Jeg synes, det er ærgerligt, hvis tvivl og dårlig mavefornemmelse gennem skoleåret skal ødelægge den super oplevelse det er, at gå på efterskole. Derfor vil jeg gerne hjælpe de unge, der måtte have brug for en at snakke med, siger Marcus Hansen. Han har udviklet en hjemmeside som en platform for elever og mentorer.

Hvorfor valgte I Midtjysk Efterskole?

Hvorfor valgte I Midtjysk Efterskole? Det spurgte vi en række forældre om, den dag de hentede deres barn for sidste gang.

Læs flere gode historier om Midtjysk Efterskole