Midtjysk indretter fremtidens rum

21. april 2017

I slutningen af maj går håndværkerne i gang med at indrette nye læringsrum. Det er 1. etape i udviklingen af undervisningslokaler, som i højere grad understøtter de nye tanker om undervisningen på Midtjysk.

Projektet med at kigge på skolens læringsrum startede allerede i foråret 2016, og nu er håndværkerne klar til rykke ind for at realisere drømmene. Efter planen er håndværkerne færdige 30 juni, så de nye lokaler står klar til de nye elever, som starter efter sommerferien. I efteråret er det planen, at 2. etape sættes i gang. Den omfatter en omfattende ombygning af opholdsstuen og hylden.

- Vi vil gerne udvikle nogle læringsrum med flere muligheder for at lave projektorienteret og dialogbaseret undervisning, siger viceforstander Helle Nørregaard.

Hun mener, at arkitekturen indbyder til en særlig måde at være i den på, og at Midtjysk er bygget i en tid, hvor eleverne for det meste sad på deres stole og kiggede på en lærer og en tavle. I dag skal der udvikles flere læringskompetencer, og det kræver nogle andre fysiske forhold. De skal blandt andet være mere fleksible.

- Vi er en moderne efterskole, og vil gerne følge med tidens krav til undervisning. Det danske uddannelsessystem efterspørger i stigende grad studerende, som kan samarbejdets kunst. Det er blandt andet i det lys, de nye lokaler skal ses, siger hun.

Det er også derfor, Midtjysk har søsat en ny 10.klasse. På et nyt spor, SPOR 2, kommer eleverne i 10. klasse til at arbejde meget mere med projekter og i grupper over længere forløb. 

- Det er tendenser i det danske uddannelsessystem, vi gerne vil følge op på her på Midtjysk, siger viceforstander Helle Nørregaard.

Lokalerne gør det ikke

Helle Nørregaard tilføjer, at det ikke er lokalerne, der skaber ny undervisning, men at de kan indbyde til det i større eller mindre grad. Det, skolen går efter, er lokaler, som inviterer til at man udvikler nye læringsformer.

Arkitekten, Nana Ussing Lunøe fra arkitektfirmaet RUM i Vejle har udarbejdet de konkrete tegninger i tæt samspil med lærere og ledelse.

- Det er vigtigt, at lærerne, som skal arbejde i lokalerne i det daglige, er med til at udvikle de nye læringsrum, siger Helle Nørregaard.

 

 

Nye læringsrum 1

1. etape af den nye indretning af læringsrum omfatter ombygning af grupperum 6 og 7. De kommer til at hænge sammen med det hidtidige it-lokale, og får en mere fleksibel indretning til både store forsamlinger, mindre forsamlinger og små studiegrupper.

Læs flere gode historier om Midtjysk Efterskole

Hvordan er det at have et barn på Midtjysk

Forældre til elever på Midtjysk kommer også på arbejde. Hør, hvad en række forældre har oplevet.