Midtjysk laver ny 10. klasse

20. april 2017

Det danske uddannelsessystem efterspørger i stigende grad studerende, som kan samarbejdets kunst. Med en ny 10. klasse vil Midtjysk nu forsøge at imødekomme denne efterspørgsel.

På et nyt spor, SPOR 2, kommer eleverne i 10. klasse til at arbejde meget mere med projekter og i grupper over længere forløb. Det bliver en undervisning, hvor der ikke stilles så meget skarpt på målet, men mere på vejen derhen.

- Det er tendenser i det danske uddannelsessystem, vi gerne vil følge op på her på Midtjysk, siger viceforstander Helle Nørregaard.

Hun henviser til, at undersøgelser viser, at den bedste måde at bliver dygtigere på, er ved at få feedback i processen, så man kan forbedre sig, mens man arbejder med stoffet.

Skolen har derfor søsat SPOR 2, der i høj grad sætter fokus på fordybelse, undersøgelse, kreativitet og samarbejde. Eleverne på SPOR 2 kommer til at arbejde med et tværfagligt projekt, og projektledelse bliver en del af det, eleverne også øver sig i.

På det nye spor bliver der mere feedback i forløbet og ikke så meget fokus på karakterer. Eleven får faglige udtalelser til fremlæggelserne og til de skriftlige opgaver, der knytter sig til projektet.

- Vi laver projekter, hvor samarbejdet i grupper er det læringsmæssige udgangspunkt, siger Helle Nørregaard.

Målet er ikke givet på forhånd

Hun tilføjer, at et projekt for det meste bliver skabt sammen med andre.

- Målet er ikke nødvendigvis givet på forhånd, det formes i processen. På den måde bliver et projekt på Midtjysk mere end en opgave. Det bliver et projekt, hvor eleven skal bruge sine idéer, sin energi og sin kreativitet i en gruppesammenhæng og med en høj grad af faglighed som fundament .

Projektet slutter med en fremlæggelse, og under projektarbejdet vil der være faglige kurser med et indhold, der følger Undervisningsministeriets pensumkrav.

Den afsluttende prøve på SPOR2 vil være den af Undervisningsminiteriet godkendte 10. klasses afgangsprøve.
Foreløbigt har 39 elever valgt at prøve det nye spor, mens skolens øvrige elever i 10. klasse har valgt SPOR 1, som kører uændret.

- Vi er glade for, at så mange af vores nye elever, som starter efter sommeferien, har valgt at afprøve mulighederne i det nye spor, siger Helle Nørregaard.

Studiegrupper

På et nyt spor, SPOR 2, kommer eleverne i 10. klasse til at arbejde meget mere med projekter og i grupper over længere forløb.

Læs flere gode historier om Midtjysk Efterskole

Hvordan er det at have et barn på Midtjysk

Forældre til elever på Midtjysk kommer også på arbejde. Hør, hvad en række forældre har oplevet.