Jobsamtale, forældre på arbejde

19 forældrechefer kom på hårdt arbejde

11. november 2016

19 forældre havde sagt ja til at bruge en dag på at føre jobsamtaler med skolens elever. 141 samtaler om 141 job. Eleverne havde skrevet ansøgninger, og de blev kastet for løverne som ved en rigtig jobsamtale. Jobsamtalerne er en ny måde at lave vejledning på.

Bente Egsgård-Fjord, som er mor til Frederik og Karina Fabrin, mor til Kasper, havde begge taget en fridag fra arbejdet for at hjælpe skolens elever med at øve sig i at søge et job. Eller fridag var måske så meget sagt. Det blev en hård dag med mange jobsamtaler. Begge mødre beskæftiger sig til daglig med rekruttering i deres job, og de synes begge, at det er et godt initiativ, skolen har taget.

- Jeg synes, det er supergodt, at eleverne får indsigt og erfaring i, hvordan en jobsamtale foregår, siger Bente Egsgård-Fjord.

Eleverne har alle skrevet en ansøgning i forbindelse med deres såkaldte OSO-opgave, som handler om at gøre dem parate til at komme videre med en ungdomsuddannelse og senere beskæftigelse.

Og som ved rigtige jobsamtaler, sidder der flere med til samtalen. Her en lærer og desuden tre kammerater fra den jobsøgendes kontaktgruppe, som har roller som tidtagere og som stiller uddybende spørgsmål. At det er kammerater fra kontaktgruppen er med til at gøre den til tider nervøse jobansøger mere tryg.

Vigtigt at være forberedt

Som dagen skrider frem står det klart, at eleverne går til opgaven med stor seriøsitet. De har sat sig godt ind i, hvad det specifikke job kræver, og de har forberedt sig grundigt på at kunne svare på spørgsmålene fra den måske kommende chef. At alle er sikret et 'job' på forhånd, ser det ud til, at de har glemt. De kæmper i hvert fald bravt for at overbevise panelet om, at netop de skal have jobbet.

Også Bente og Karina går til opgaven som var det rigtige jobsamtaler. De har sat sig grundigt ind i elevernes ansøgninger, og de går til dem med spørgsmål som 'Hvad tror du, at du kan bidrage med i vores virksomhed?' Og 'Hvordan har du det med, at der bliver stillet krav, og hvordan reagerer du i stressede situationer?'

- Jeg lægger mere vægt på personlighed, end på karakterer. Jeg er meget opmærksom på, om det, ansøgeren skriver også er det, jeg ser, når jeg ser personen. Og så kigger jeg CV'et før den motiverede ansøgning, siger Bente.

Også Karina kigger på CV'et først. I den motiverede ansøgning lægger hun vægt på, at ansøgeren er ærlig. Der skal for eksempel være overensstemmelse mellem det, ansøgeren fremhæver om sig selv, og så det man kan læse ud af CV'et og karaktererne. Hvis man f.eks. har skrevet, at man er en ørn til tal, og så har 02 i matematik, er der noget, der ikke stemmer.

Begge 'chefer' forventer, at eleverne gennem øvelsen finder ud af, hvor vigtigt det er, at være godt forberedt.Og så vil de give dem feedback, så de ved, hvor de skal sætte ind, når de skal ud i det virkelige liv og søge job.

 

 

 

Jobsamtale, forældre på arbejde

Der var mødt 19 ekstra 'chefer' ind for at føre jobsamtaler med eleverne.

Jobsamtale, koncentration

23 forældre har sagt ja til at stille op som chefer for en dag. I jobsamtalerne deltager foruden ansøger og chef, en lærer og nogle elever fra den pågældende elevs kontaktgruppe. (Billede fra 2016)

Læs flere gode historier om Midtjysk Efterskole