Unge bliver mere parate

03. oktober 2017

Unge, som har gået på efterskole, har lært sig selv bedre at kende, de er blevet bedre til at begå sig socialt, og de har fået en bred vifte af værktøjer, som de kan benytte i deres videre færd, både fagligt, personligt og socialt. På den måde er de generelt blevet langt mere uddannelsesparate og klædt på til livet.

Det mener forældre til børn, som har gået på efterskole i en ny stor undersøgelse, som Efterskoleforeningen står bag. Det portræt, som undersøgelsen tegner er, at efterskoleopholdet giver en unik mulighed for fordybelse og udvikling både fagligt, men også i meget høj grad personligt og socialt.

- Efterskolen udfordrer, udvikler og støtter barnet på en unik måde, som hverken forældre eller folkeskole kan præsentere dem for, siges det i undersøgelsen.

- Det er et billede, som vi på Midtjysk kan nikke genkendende til. Vi hører tit forældre fortælle om, hvordan de sendte et usikkert barn af sted og fik en afbalanceret ung voksen hjem, siger forstander Bo Thorup.

Mere selvindsigt

Generelt oplever forældrene, at deres barn er blevet bedre til at undersøge, mærke efter, tage velovervejede beslutninger og stå ved sine værdier og holdninger. Flere forældre nævner eksempelvis, at deres barn nu siger til og fra og er mindre reaktiv i forhold til deres omverden. I stedet kræver de dialog og argumenter, når der bliver sat grænser og taget beslutninger. 

- På Midtjysk dyrker vi netop dialogen i det daglige, og i vores arbejde i studiegrupper og med projekter lærer vi eleverne at undersøge og fordybe sig. Det er i høj grad med til at forme de unge, mener Bo Thorup.

Ikke overraskende fremhæver mange forældre, at fællesskabet, samt de mange nye typer fælles sociale ansvar og opgaver på efterskolen, øger børnenes samarbejdsevne og respekt for fælles opgaver. Flere forældre nævner, at deres barn har fået redskaber til at håndtere udfordrende situationer, som kan opstå i samarbejdssituationer.

Eneste men: Det er dyrt

Forældrene i undersøgelsen er overordnet meget positive over for efterskolen på baggrund af deres barns ophold. Generelt har ingen af forældrene noget negativt at sige om et efterskoleophold. Eneste malurt i bægeret synes at være, at det er dyrt. 

- Vi ønsker en skole, hvor eleverne kan møde kammerater fra alle samfundslag. Her er det værd at bemærke, at Midtjysk ligger i den lave ende prismæssigt på trods af, vi har forholdsvis mange lærere pr. elev. Det har vi, fordi vi lægger stor vægt på dialog og stærke relationer mellem elever og lærere. Desuden er vores pris 'all inclusive', så der ikke kommer uventede udgifter hen over skoleåret, siger Bo Thorup.

Han er glad for undersøgelsen, som han mener,  lige så godt kunne have været udført på Midtjysk Efterskole.

- Megafon, som står bag undersøgelsen, har selvfølgelig spurgt et bredt udsnit af forældre fra hele landet, men undersøgelsens resultater passer 100 pct. til den opfattelse, de fleste af vores forældre har af deres børns ophold her, siger han.

_98X0427.jpg

- På Midtjysk dyrker vi netop dialogen i det daglige, og i vores arbejde i studiegrupper og med projekter lærer vi eleverne at undersøge og fordybe sig. Det er i høj grad med til at forme de unge, mener Bo Thorup.

Hvorfor valgte I Midtjysk Efterskole?

Hvorfor valgte I Midtjysk Efterskole? Det spurgte vi en række forældre om, den dag de hentede deres barn for sidste gang.

Læs flere gode historier om Midtjysk Efterskole