Vi får en skole med færre stole

28. februar 2017

Midtjysk er en moderne efterskole, som vil have læringsrum, der understøtter undervisningen - og ikke modarbejder den. Det kan godt betyde en skole med færre stole og mere fleksibilitet. De første streger til nye læringsrum er tegnet, og snart går byggeriet i gang.

Projektet med at kigge på skolens læringsrum startede allerede i foråret 2016, og nu er det nået ind den afgørende fase. En arkitekt har gennemgået de mange forslag fra lærere og ledelse og skitseret nogle løsninger.

- Vi vil gerne udvikle nogle læringsrum med flere muligheder for at lave projektorienteret og dialogbaseret undervisning, siger viceforstander Helle Nørregaard.

Hun mener, at arkitekturen indbyder til en særlig måde at være i den på, og at Midtjysk er bygget i en tid, hvor eleverne for det meste sad på deres stole og kiggede på en lærer og en tavle. I dag skal der udvikles flere læringskompetencer, og det kræver nogle andre fysiske forhold. De skal blandt andet være mere fleksible.

- Vi er en moderne efterskole, og vil gerne følge med tidens krav til undervisning, siger hun.

Lokalerne gør det ikke

Helle Nørregaard tilføjer, at det ikke er lokalerne, der skaber ny undervisning, men at de kan indbyde til det i større eller mindre grad. Det, skolen går efter, er lokaler, som inviterer til at man udvikler nye læringsformer.

Arkitekten, Nana Ussing Lunøe fra arkitektfirmaet RUM i Vejle står for at udarbejde de konkrete tegninger i tæt samspil med lærere og ledelse.

- Det er vigtigt, at lærerne, som skal arbejde i lokalerne i det daglige, er med til at udvikle de nye læringsrum, siger Helle Nørregaard.

Hvis alt går efter planerne, går ombygningen af første fase i gang i løbet af foråret.

 

 

Nye læringsrum

Arkitekt Nana Ussing Lunøe fra arkitektfirmaet RUM i Vejle står for udformningen af tegningerne i tæt samarbejde med lærere og ledelse.

Læs flere gode historier om Midtjysk Efterskole

Hvordan er det at have et barn på Midtjysk

Forældre til elever på Midtjysk kommer også på arbejde. Hør, hvad en række forældre har oplevet.