Udvikling gennem fællesskab

På Midtjysk laver vi forandring og udvikling gennem fællesskaber

- Der sker en forandring og en udvikling, når man møder andre end én selv.  De unge er i gang med en frigørelse fra deres forældre, og det gør ondt på nogle, mens det er nemt for andre, siger viceforstander Helle Nørregaard.

Og opfordrer til, at forældre lader de unge være i den frigørelse sammen med skolen.

- Vi har gode erfaringer med at opfordre vores forældre til at støtte den udvikling, den unge er i, og ikke holde fast i gamle roller og mønstre, siger hun.

Usikre på alt det nye

Når de unge flytter ind på Midtjysk, kan de i perioder få en følelse af ikke at høre til. Eller ikke at kunne kende sig selv. Nogle kalder det hjemvé, men måske dækker det over et bredt spekter af usikkerhed over for alt det nye. Nogle tænker, at det var lettere bare at pakke sine ting, og rejse hjem til det vante og trygge, siger Helle Nørregaard.

- Der kan opstå en følelse af ikke at høre til, når man flytter ind på efterskolen. Men det er naturligt, når man skal forlade de trygge rammer, og lære 145 nye mennesker at kende, mener hun.

Ingen nemme fix

Og hun tilføjer, at der ikke er nogen nemme fix. Det tager tid at ændre livsbane. Heller ikke forældre slipper for et opgør med indgroede handlinger.

- Som forældre må man stille sig spørgsmål som: Kan vi give slip? Vil vi have indflydelse? Vil vi give afkald på det, vi har nu, i håb om, at vi får et mere selvstændigt ungt menneske hjem om 10 måneder, spørger hun, og tilføjer:

- Lad os sammen gøre, hvad vi kan for, at de unge oplever, at de udvikler sig gennem fællesskabet.

 

 

Udvikling gennem fællesskaber

Midtjysk skaber forandring og udvikling gennem fællesskaber.

Læs flere gode historier om Midtjysk Efterskole

Hvis jeg siger Midtjysk Efterskole - hvad siger du så?

Hvis jeg siger Midtjysk, hvad siger du så?