_C0P0127.jpg

Vores værdier

Vi anerkender dig som person

Vi arbejder ud fra et anerkendende menneskesyn. Det betyder, at vi anerkender dig som person - og at vi har tillid til, at du aktivt ønsker at indgå i det forpligtende fællesskab.

Unik
Vi ser en styrke i, at alle mennesker er forskellige og unikke. Respekten for denne mangfoldighed er et bærende element på Midtjysk Efterskole.

Tolerance
Vi tror på et gensidigt forpligtende fællesskab, der hviler på tolerance, tillid, ansvarlighed, engagement og respekt for hinanden. Alle elever og alt personale bidrager til dette fællesskab med de ressourcer, vi hver især råder over.

Demokrati
Skolen bygger på demokratiske principper med solidaritet som bærende holdning.

Kultur
Vi tror på betydningen af, at eleverne kender til den kultur, de er rundet af for dermed at ruste dem til en nutid og en fremtid, der er præget af udvikling og omskiftelighed.

Læs flere gode historier om Midtjysk Efterskole

B0A4770

Livet er en læringsproces, og ingen er perfekte. Vi giver karakterer, ikke som et mål i sig selv, men som et middel til at nå nogle mål. Vi er meget optaget af, hvordan eleverne bliver bedre til at lære noget.

Dialogens Vej

Vi er glade for at bo på Dialogens Vej. Det forpligter.