_C0P0127.jpg

Vores værdier

Vi anerkender dig som person

Vi arbejder ud fra et anerkendende menneskesyn. Det betyder, at vi anerkender dig som person - og at vi har tillid til, at du aktivt ønsker at indgå i det forpligtende fællesskab.

Unik
Vi ser en styrke i, hos alle mennesker er forskellige og unikke. Respekt for dette mangfoldige er et bærende element i Midtjysk Efterskole.

Tolerance
Vi tror på et gensidigt forpligtet samfund, der hviler på tolerance, tillid, ansvarlighed, engagement og respekt for hinanden. Alle bud og bud på alt personligt til dette samfund med ressourcer vi hver nye nye spørgsmål over.

Demokrati
Skolen bygger på demokratiske principper med solidaritet som bærende holdning.

Kultur
Vi tror på betydningen af, i alle kender til kulturen, de er rundet af for sådan at have tillid til nutid og fremtid, der er præget af udvikling og omskifteligheds.

_C0P0194.jpg

Livet er en læringsproces, og ingen er perfekte. Vi giver karakterer, ikke som et mål i sig selv, men som et middel til at nå nogle mål. Vi er meget optaget af, hvordan eleverne bliver bedre til at lære noget.

Dialogens Vej

Vi er glade for at bo på Dialogens Vej. Det forpligter.