Arrangementer

Generalforsamling 2022

Elevforeningen afholder sin årlige generalforsamling fredag den 25. Marts 2022 kl 18.00 på Midtjysk Efterskole. 

Dagsordenen for generalforsamlingen
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning om årets arbejde
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Bestyrelsens oplæg til det kommende års arbejde fremlægges til debat
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Valget er for 2 år. Følgende personer er på valg:
Annebeth Nørskov Thomsen - Næstformand
Mille Buch Pedersen - Kasserer (Modtager ikke genvalg)
Ole Grotkjær Nielsen - Alm. medlem af bestyrelsen (Modtager ikke genvalg)
Kieran Joseph Modlock - Alm. medlem af bestyrelsen (Modtager ikke genvalg)
9. Valg af mindst 2 suppleanter for 1 år.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
11. Kort orientering fra skolens forstander om skolens arbejde
12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 11. marts.

Hvis man ønsker at blive valgt ind i Elevforeningen, skal man møde op til generalforsamlingen på skolen klokken 18.00.

Læs mere og tilmelding


Jubilæum og gensynsdag 2022

Kom på Midtjysk Efterskole og gense skolen, lærerne og ikke mindst din gamle årgang.

På grund af den så småt overståede pandemi er der denne gang hele 2 hold af jubilarer dette år, da de som blev snydt for deres jubilæum sidste år også bliver inviteret til dette års jubilæum!

Læs mere om begivenheden og se hvilke årgange der har jubilæum, og husk at tilmelde dig hvis du er en af jubilarerne!

Læs mere og tilmelding


Elevforeningen

Genskab password

Har du glemt dig password, så kan du genskabe det ved at indtaste din email

Hvis du ikke har oplyst din email, er du nødt til at kontakte skolen.

Problemer med at logge ind?

Hvis du har fået ny emailadresse - eller aldrig har oplyst en emailadresse, skal du oprette/ændre den. Opret dig her.