Om at give slip

Vil I give slip? Vil I give afkald på noget af det, I har nu, i håb om at få et mere selvstændigt ungt menneske tilbage om et efterskoleår? Sådan bad viceforstander Helle forældrene reflektere over det nye liv, de selv og deres unge går ind i efter sommerferien.

- Det er her I står, og ingen af os ved, hvordan de unge  kommer til at reagere på det skift i livsbane, de kommer ind i, når de starter på Midtjysk. Der vil opstå situationer, hvor man ikke kan genkende sig selv i noget nyt. Det skal have tid, og at zappe er ikke løsningen. Det tager tid at ændre livsbane, sagde hun.

Hun tilføjede, at når de unge flytter ind på skolen, kan der opstå perioder, hvor man føler ikke at høre til. Men måske er det i virkeligheden et udtryk for, at man bevæger sig ind i ukendt land. Det kan kaldes hjemve og mange andre ting, men det centrale er, at deres liv ikke opleves, som det plejer.

De unge er ikke livsduelige i at flytte hjemmefra, for de har ikke prøvet det før, sagde hun.

Fællesskab og relationer

Om det at skulle være en del af et fællesskab, sagde Helle blandt andet, at mange unge skal lære at prioritere fællesskabet før sig selv. Men skolen ved, at de unge udvikles af at se sig selv i samspil med andre i relationer.
De skal nu gå fra at være centrum i deres eget og deres families liv til at blive en del af noget større.

- Men vi ved også, at de skal have hjælp til det, tilføjede hun.

De unge holder vejret

Heldigvis oplever skolen en generation, som utrolig gerne vil være sammen og støtte hinanden, men også at mange har svært ved at finde sig selv, når der hele tiden bliver holdt et spejl op for en.

- Man kan være dygtig til rigtig mange ting og samtidig føle sig utilstrækkelig. De unge kan føle, at de ikke gør det godt nok. Man kan sige, at de holder vejret og ikke viser den udgave af sig selv, men den udgave, som forventes fra omgivelserne. 

- Men hvorfor holde vejret, når det er meget federe at trække det sammen med andre, sluttede hun.

Om at give slip

Her ses et udsnit af forældre, som snart træder ind i en ny rolle og skal lære at give slip. Det fortalte viceforstander Helle blandt andet om på nye elevers aften.

Læs flere gode historier om Midtjysk Efterskole